Spektakl i miejsce
Rejestracja / logowanie
Podsumowanie

Cena: 10.00 zł

Karnet teatralnego aktywisty umoważnia do zakupu tańszych biletów do Teatru Studio.

REGULAMIN:

- Sprzedaż Karnetu jest prowadzona w kasie biletowej i sklepie internetowym Teatru Studio. Cena Karnetu — 10 zł.
- Karnet upoważnia jego okaziciela do zakupu biletów wstępu na spektakle repertuarowe Teatru Studio w promocyjnej cenie 20 zł za jeden bilet.
- Okaziciel Karnetu może nabyć maksymalnie 10 biletów wstępu, przy czym nie jest istotne, czy dokonuje zakupu na jeden spektakl, czy na kilka spektakli.
- Okaziciel Karnetu może nabyć bilet w cenie promocyjnej tylko w dniu spektaklu w kasie biletowej pod warunkiem dostępności biletów.
- Karnet nie obejmuje spektakli premierowych, gościnnych, specjalnych, zamkniętych, koncertów, cyklu The Met: Live in HD.
- Bilety zakupione w ramach Karnetu nie podlegają zwrotowi ani wymianie z wyjątkiem sytuacji odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.