Spektakl i miejsce
Rejestracja / logowanie
Podsumowanie

Cena: 295.00 zł

Kolacja „Japońskie impresje“ w Pałacu Kultury i Nauki przed spektaklem "Madama Butterfly"

15 czerwca 2019 r., godz. 18:30

Zapraszamy na wyjątkową kolację, której motywem przewodnim będzie kuchnia kraju kwitnącej wiśni w wersji fusion oraz oczywiście muzyka Pucciniego. Tego wieczoru  mariaż Japonii i Włoch będziemy mogli chłonąć wszystkimi zmysłami. Opera, królowa sztuk w mistrzowskim wykonaniu najwybitniejszych artystów, zostanie poprzedzona kulinarną czteroczęściową symfonią smaków przygotowaną przez szefów kucharskiego i cukierniczego fachu. Całość dopełni bukiet wyszukanych win. Do tego niezwykłe przestrzenie Pałacu Kultury i Nauki, niepowtarzalny klimat, wyjątkowa elegancja i nastrojowa oprawa muzyczna. Wytwornie przystrojone stoły i dania serwowane przez kelnerów.

Kupując zaproszenie na kolację. można zdać się na los lub poprosić o rezerwację stołu dla określonej liczby osób.

Początek o 18:30 (prosimy o punktualne przybycie) - 20:30 (przystawka, zupa, danie główne, wino, woda), a następnie w przerwie spektaklu ok. godz. 22:00-23:00 (deser, kawa, herbata, woda).

Zaproszenia w cenie 295 zł za osobę będą dostępne:

- w terminie od 1 października 2018 r. do 15 października 2018 r., tylko dla zarejestrowanych widzów przedstawienia „Madama Butterfly“ i tylko on-line na stronie www.madamabutterfly.pl (1 października zarejestrowane osoby otrzymają drogą mailową link umożliwiający zakup biletów on-line, przed rozpoczęciem sprzedaży otwartej dla wszystkich pozostałych widzów przedstawienia i gości kolacji),

 

- w terminie od 16 października 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. on-line poprzez rezerwację na stronie internetowej www.madamebutterly.pl i www.teatrstudio.pl oraz w kasie biletowej Teatru Studio. W tym terminie bilety na kolację będą dostępne dla wszystkich chętnych. Wydarzenie dedykowane jest głównie widzom spektaklu „Madama Butterfly“, lecz zaproszenie na kolację będą mogły nabyć także osoby, które nie wybierają się na spektakl operowy.

 

Dinner Party "Japanese Impressions" organised in the Palace of Culture and Science before the performance "Madama Butterfly"

On 15 June 2019 at 18:30

Enjoy a special dinner party whose leitmotif is the cuisine of the Land of the Rising Sun in the fusion version and of course Puccini' s music.  That evening we will be able to absorb the marriage of Japanese and Italian cultures with all the senses.  The Opera, the queen of arts in a masterly performance by the greatest artists, will be preceded by a  culinary four-part symphony of flavours prepared by the chefs of cooking and confectionery trades. The entirety will be complement by a bouquet of sophisticated wines.  All this in lavish quarters of the Palace of Culture and Science, surrounded by a unique atmosphere, exceptional elegance and romantic music.  Richly adorned tables and dishes served by waiters.

When buying an invitation to dinner you can leave it up to fate or ask in advance for a table reservation for a specific number of people.

You can order a vegetarian option.

The time span:  18:30 (please arrive punctually) - 20:30 (appetizer, soup, main course, wine, water), and then at the interval, at approx. 22.00-23.00 (dessert, coffee, tea, water).

Invitations at PLN 295 per person will be available:

 - from 1 October 2018 to 15 October 2018 only to registered audience of the performance "Madama Butterfly" and only on-line at www.madamabutterfly.pl (On 1st October the registered persons will receive an email with the link allowing them to purchase tickets on-line before the start of a sale open to all other spectators and dinner guests)

- in the period from 16 October 2018 to 14 June 2019 on-line booking at the website www.madamabutterfly.pl and www.teatrstudio.pl and at the box office of Studio Theatre. At that time, tickets for the Dinner will be available to all interested parties. The event is dedicated to the spectators of the performance "Madama Butterfly", but invitation for Dinner can also be acquired by persons who are not going to participate in the a/m opera show.